Inlevend communiceren

Omgaan met verschillen

Verschillen tussen mensen kunnen een bron van creativiteit vormen of een bron van conflict.  Met geweldloos communiceren boor je de bron van je eigen creativiteit aan. Het verhelderen van wat voor jou belangrijke waarden zijn en daar duidelijk uitdrukking aan geven is een belangrijke stap om verschillen te overbruggen. Je gaat de volle verantwoordelijkheid nemen voor jouw gedrag. Je ontwikkelt de vaardigheid om te horen wat voor de ander belangrijk is. Dat schept de ruimte om vanuit openheid het gesprek aan te gaan zonder verwijten naar de ander. Je leert een meningsverschil constructief bespreekbaar te maken . Dat sterkt je vertrouwen om open en authentiek te communiceren.

In onderstaande trainingen ga je je hierin bekwamen.

Voor de basistraining zie de volgende pagina.

Voor een bedrijfstraining zie de volgende pagina.Verbindend Communiceren