Bedrijfstraining

Verbindend Communiceren: In company trainingEffectief samenwerken en het omgaan met verschillen

Algemeen

Doel is om bij te dragen aan de communicatieve vaardigheden van medewerkers via korte workshops van 3.5 uur volgens een cafetaria-opzet. Deze opzet bestaat uit diverse thema-workshops, waaruit medewerkers kunnen kiezen.

De workshops hebben een speelse sfeer. De werkvorm is (inter)actief. Wij borgen de diepgang van de sessies door de focus van de onderwerpen gericht te houden. Medewerkers verlaten een workshop met een specifieke vaardigheid in handen. Het model van Verbindend communiceren komt in onderdelen aan de orde.

Deelnemers starten met een ‘instapworkshop’, die de basis vormt voor latere modules. Daarna kan men kiezen om aan een of meerdere verdiepende workshops deel te nemen.

Basisworkshop : Waar gaat het mij en jou ECHT om?

In deze workshop introduceren wij het concept van universele menselijke behoeften. Zij vormen de grondslag van het Geweldloos communiceren. Aandacht wordt besteed aan het verschil tussen ‘wat je doet’ en ‘wat het verlangen daarachter’ is. Ieder onderzoekt wat voor hem in het werk (of leven) belangrijk is. Meer helderheid hierin maakt het mogelijk dit effectiever en met meer gemak te kunnen creëren.

We besteden voorts aandacht aan het effect van taalgebruik. De woorden ‘moeten’, ‘mogen’ en ‘maar’ komen aan de orde. Wat zeggen deze woorden over hoe het eigen zien en beleven van de wereld? Wat voor effect hebben ze op de degene, die ze hoort? In de workshop gaan we deze stopwoordjes vertalen zodat de positieve intentie er achter helderder wordt.

Verdiepingsworkshops:

1. Zorgen voor mezelf (zodat ik er ook voor een ander kan zijn). 

In deze workshop onderzoeken we wat belangrijke waarden voor je zijn. Is bijvoorbeeld het meer balans in je werk (of leven) brengen belangrijk voor je? Of ligt jouw focus meer op levendigheid en inspiratie? Als deze waarden vervuld zijn, zou je dan makkelijker tot besluiten kunnen komen die werken voor jou en voor de ander?Deze aandacht voor wat voor jou belangrijk is, maakt een effectiever bijdragen aan het welzijn van een ander mogelijk.

2. Luister toch! (1)

In deze workshop kijken we naar onze huidige conditionering rondom luisteren. Waar is mijn aandacht op het moment dat iemand mij iets vertelt? Is dat bij mij of bij de verteller? Wanneer reageer ik vanuit mijn conditionering door te corrigeren, adviseren of onderbreken? En hoe zou dit anders kunnen?

3. Luister toch! (2)

Na het verhelderen van onze huidige luistergewoonten richten we ons op de kunst van het luisteren. En we gaan hiermee volop oefenen.

4. Hoe duidelijk ben ik eigenlijk?

Tijdens deze workshop ontwikkelen we met spelletjes en oefeningen de vaardigheid om te spreken in concrete actietaal. Daarmee maken we duidelijk wat we graag van de ander willen. We ervaren het verschil hiermee ten opzichte van hints en onduidelijke suggesties.

5. Feiten, Fictie of Fabeltjes

In deze workshop besteden we aandacht aan de vraag: wat is er nou feitelijk in een gebeurtenis en welke betekenissen ik aan die feiten toevoeg. Welke projecties en oordelen giet ik als een sausje onbewust over de feiten heen? Welke informatie over mij zit in deze gedachten? We oefenen de vaardigheid om feiten en oordelen daarover uit elkaar te halen.

6. (Ver)bindende afspraken

Hoe stel ik een vraag zodanig dat de ander duidelijk weet waar hij of zij antwoord op geeft? Wat is het verschil tussen een commando, een eis, een opdracht en een (actie)verzoek. Wat levert deze helderheid op en wat draagt dit bij aan de duurzame veiligheid binnen het team? Welke waarde ken je toe aan ‘afspraak is afspraak?’

7. Hit back of Feedback

Wanneer is feedback ook daadwerkelijk feedback en wanneer gaat het om het uiten van mijn eigen ongenoegen? We besteden aandacht aan het verschil en hoe we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze uitingen.

Deze workshops kunnen in samenwerking met een theateracteur worden uitgevoerd.