Coaching en mediation

Individuele coaching

In individuele gesprekken leer je het ‘iets vinden van de ander’ te transformeren naar waar het jou echt om gaat. Je legt niet meer de schuld bij de ander, maar je gaat de volle verantwoordelijkheid nemen voor jouw aandeel in ‘dat lastige gesprek’. Je komt dan in je kracht en gaat pro-actief handelen. Je hoeft de ander niet meer zo nodig te veranderen. Het in gesprek wordt een win-win situatie. Door gewonnen inzicht ga je nieuwe stappen zetten in je werk, relatie of    gezin.

 Technieken die ik hierbij gebruik zijn: geweldloos communiceren, focussen, mindfulness, kunstzinnige middelen
Training: Inlevend begeleiden 

Media-tion

Verwijten en onbegrip zijn uitdrukking van onvervulde behoeften. Het ‘neen’ naar elkaar is een ‘ja’ op iets anders. Dit andere  begint met behoefte aan erkenning, ofwel het echt gehoord willen worden door de ander. Als dit gebeurt, ontstaat er ruimte en groeit er nieuw vertrouwen. Daarin worden oplossingen mogelijk, die de partijen zelf formuleren. Dat maakt zo’n oplossing duurzaam. Betrokkenen kunnen met hersteld vertrouwen verder.